Ogłoszenie przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych.
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 02-01-2019R
 


"Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach
na 2019 rok"

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21-12-2018r
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach na 2019r

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22-10-2018r
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych florysty ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 11.10.2018 r.
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych florysty ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 16-08-2018r
 
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych florysty ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 07.08.2018 r.
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych florysty ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 03-01-2018R


„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach na 2018 rok”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27-12-2017r

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w ZSCKR w Nowosielcach
na 2018 rok”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 22-12-2017R


„Dostawa wyposażenia budynków do praktycznej nauki zawodu” w ZSCKR w Nowosielcach.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21-12-2017r


„Dostawa wyposażenia budynków do praktycznej nauki zawodu” w ZSCKR w Nowosielcach.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-12-2017R


„Przeprowadzenie kursu USG ”
realizowanego w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-12-2017R


„Przeprowadzenie kursu SEP G1,G2,G3 dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach ”
realizowanego w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-12-2017R


„Dostawa opryskiwacza ciągnikowego do pracowni szkolnej w ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-12-2017R


„Dostawa doposażenie klasopracowni gastronomicznej w ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-12-2017R„Dostawa mikroskopu - doposażenie klasopracowni weterynaryjnej w ZSCKR w Nowosielcach”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-12-2017r
„Przeprowadzenie kursu USG ” realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-12-2017r

„Przeprowadzenie kursu SEP G1,G2,G3 dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-12-2017r

„Dostawa opryskiwacza ciągnikowego do pracowni szkolnej w ZSCKR w Nowosielcach”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-12-2017r

„Dostawa doposażenie klasopracowni gastronomicznej w ZSCKR w Nowosielcach”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-12-2017r

„Dostawa mikroskopu - doposażenie klasopracowni weterynaryjnej w ZSCKR w Nowosielcach”

Zmiana SIWZ z dnia 15-12-2017 r

Ogłoszenie nr 500076533-N-2017z dnia 15-12-2017 r
Ogłoszenie nr 500076530-N-2017 z dnia 15-12-2017 r


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSCKR w Nowosielcach”

Ogłoszenie o przetargu nr 631178-N-2017 z dnia 11-12-2017r

„Przeprowadzenie kursu USG ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 631175-N-2017 z dnia 11-12-2017r

„Przeprowadzenie kursu SEP G1,G2,G3 dla uczniów z ZSCKR
w Nowosielcach ”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 05-12-2017R


„Dostawa wyposażenia budynków do praktycznej nauki zawodu” w ZSCKR w Nowosielcach.

Informacja z otwarcia ofert 01-12-2017 r

„Dostawa wyposażenia budynków do praktycznej nauki zawodu” w ZSCKR w Nowosielcach.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 24-11-2017R


„Dostawa stanowisk demonstracyjnych - pomocy dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 24-11-2017R


„Dostawa projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami komputerowymi do ZSCKR w Nowosielcach”

Informacja z otwarcia ofert 22-11-2017 r


„Dostawa stanowisk demonstracyjnych - pomocy dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZSCKR w Nowosielcach”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21-11-2017R


„Dostawa projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami komputerowymi do ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-11-2017R


„Dostawa wyposażenia klasopracowni chemicznej w ZSCKR w Nowosielcach” realizowanej w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20-11-2017R


„Dostawa pomocy dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki do ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 17-11-2017R


„Budowa placu manewrowego” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 17-11-2017R


„Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 17-11-2017R„Remont chodników” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500060876-N-2017 z dnia 17-11-2017r

„Dostawa stanowisk demonstracyjnych - pomocy dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZSCKR w Nowosielcach”
 
  1. Zmiana dotyczy terminu składamnia ofert
  2. Zmiany nazewnictwa przedniotu zamówienia
  3. Zmiany nazewnictwa przedmiotu zamówienia i opisu w zał nr 3 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert 17-11-2017 r

„Dostawa wyposażenia klasopracowni chemicznej w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanej w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Informacja z otwarcia ofert 17-11-2017 r

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki do ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16-11-2017R


„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 13-11-2017R

„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 13-11-2017R

„Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 09-11-2017R

„Remont chodników”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Ogłoszenie o przetargu nr 613372-N-2017 z dnia 08-11-2017R

„Dostawa wyposażenia klasopracowni chemicznej w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanej w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Informacja z otwarcia ofert 07-11-2017 r

„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Informacja z otwarcia ofert 07-11-2017 r

„Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Informacja z otwarcia ofert 07-11-2017 r

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 06-11-2017R


„Dostawa wyposażenia internatu” do ZSCKR w Nowosielcach

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 23-10-2017r nr 606006-N-2017

„Dostawa wyposażenia klasopracowni chemicznej w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanej w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Informacja z otwarcia ofert 02-11-2017 r

„Remont chodników”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Informacja z otwarcia ofert 31-10-2017 r
„Dostawa wyposażenia klasopracowni chemicznej w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanej w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Informacja z otwarcia ofert 31-10-2017 r

„Dostawa wyposażenia internatu” do ZSCKR w Nowosielcach

Ogłoszenie o przetargu nr 607591-N-2017 z dnia 26-10-2017R

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 25-10-2017r nr 602868-N-2017

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Informacja z otwarcia ofert 24-10-2017 r
„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Ogłoszenie o przetargu nr 606006-N-2017 z dnia 23-10-2017R

„Dostawa wyposażenia klasopracowni chemicznej w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanej w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 23-10-2017R

„Ogrodzenie terenu szkoły”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Ogłoszenie o przetargu nr 605879-N-2017 z dnia 23-10-2017R

„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Ogłoszenie o przetargu nr 605933-N-2017 z dnia 23-10-2017R

„Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Odpowiedzi do SIWZ - przetarg nr 602868-N-2017 z dnia 16-10-2017r
„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Informacja z otwarcia ofert 19-10-2017 r

„Ogrodzenie terenu szkoły”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Ogłoszenie o przetargu nr 604063-N-2017 z dnia 18-10-2017R

„Remont chodników”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Ogłoszenie o przetargu nr 602868-N-2017 z dnia 16-10-2017R

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 13-10-2017r nr 597556-N-2017

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn.
„Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 13-10-2017R


„Remont pomieszczeń na poddaszu budynku szkoły w ZSCKR w Nowosielcach ”

Informacja z dnia 11-10-2017r

Odpowiedzi dotyczące SIWZ  dot. zadania:
„Ogrodzenie terenu szkoły” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Informacja z otwarcia ofert 05-10-2017 r
„Remont pomieszczeń na poddaszu budynku szkoły w ZSCKR w Nowosielcach ”

Informacja z dnia 09-10-2017r

Uszczegółowienie przedmiaru robót dot zadania:
„Ogrodzenie terenu szkoły” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Ogłoszenie o przetargu nr 597556-N-2017 z dnia 05-10-2017R

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSCKr w Nowosielcach” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 03-10-2017R


„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert z dnia 25-09-2017 r

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 596722-N-2017 z dnia 03-10-2017R

„Ogrodzenie terenu szkoły” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 25-09-2017R„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”

Informacja z otwarcia ofert 25-09-2017 r

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 591241-N-2017 z dnia 20-09-2017R


„Remont pomieszczeń na poddaszu budynku szkoły w ZSCKR w Nowosielcach ”

Informacja z otwarcia ofert 20-09-2017r

„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”

KOREKTA DO ODPOWIEDZI DO SIWZ - przetarg nr 587915-N-2017 z dnia 20-09-2017r

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Odpowiedzi do SIWZ - przetarg nr 587915-N-2017 z dnia 14-09-2017r

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Odpowiedzi do SIWZ - przetarg nr 586543-N-2017 z dnia 11-09-2017r


„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”

Ogłoszenie o przetargu nr 587915-N-2017 z dnia 14-09-2017 R

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 02-08-2017r nr 562661-N-2017


„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 586543-N-2017 z dnia 11-09-2017R


„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 05-09-2017R


„Doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 31-08-2017r

„Doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30-08-2017R„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. T dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach ”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30-08-2017R


„Przeprowadzenie kursu/ szkolenia umiejętności zawodowych Flair ” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30-08-2017R


 „Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dekoracji stołu ” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30-08-2017R


„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych kelnera ”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 25-08-2017r
„Przeprowadzenie kursu/ szkolenia umiejętności zawodowych Flair ” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 25-08-2017r
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dekoracji stołu ” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 25-08-2017r

„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych kelnera ”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 25-08-2017r
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. T dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach ”

Zmiana treści SIWZ z dnia 24-08-2017r
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. postępowania „Doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa w ZSCKR
w Nowosielcach” realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 18-08-2017r
„Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach z zakresu skutecznego nauczania i motywowania uczniów”
„Przeprowadzenie warsztatów uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach z zakresu skutecznego uczenia się i kreatywności”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego o w ZSCKR w Nowosielcach”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Ogłoszenie o przetargu nr 575509-N-2017 z dnia 22-08-2017 r.

„Doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Zmiana treści SIWZ z dnia 18-08-2017r
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. postępowania „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. T dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach ”  

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 16.08.2017r.

„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych kelnera ”
realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 16.08.2017r.
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dekoracji stołu ”
realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 16.08.2017 r.
 „Przeprowadzenie kursu/ szkolenia umiejętności zawodowych Flair ” 
realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 572120-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.


„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. T dla uczniów z ZSCKR w Nowosielcach ”

Informacja z otwarcia ofert 11-08-2017r
„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 08.08.2017 r.

„Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach z zakresu skutecznego nauczania i motywowania uczniów”
„Przeprowadzenie warsztatów uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach z zakresu skutecznego uczenia się i kreatywności”
realizowanych w ramach projektu
pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego o w ZSCKR w Nowosielcach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Ogłoszenie o przetargu nr -562651-N-2017 z dnia 03-08-2017 r

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 13-07-2017R


„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Informacja o unieważnieniu postępowania
„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 28-06-2017R


„Dobudowa klatki schodowej do budynku internatu oraz budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu – etap końcowy.”

Informacja z otwarcia ofert 28-06-2017r

„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26-06-2017R


„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG” w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informacja z otwarcia ofert 23-06-2017r
„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Uniewaznienie postępowania nr 532271-N-2017 z dnia 22-06-2017
„Doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 19-06-2017 r.
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG” w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 534935-N-2017 z dnia 19-06-2017 r.
„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne”
realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego
  w ZSCKR w Nowosielcach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 16-06-2017 r.
„Dobudowa klatki schodowej do budynku internatu oraz budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu – etap końcowy.”
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu nr 532464-N-2017 z dnia 14-06-2017 r.
„Doposażenie ZSCKR w Nowosielcach w pomoce dydaktyczne” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 532271-N-2017 z dnia 13-06-2017 r.
„Doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa w ZSCKR w Nowosielcach” realizowanych w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 07.06.2017 r.
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG” w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 05-06-2017R

„Dostawa samojezdnego, spalinowego) ładowacza czołowego" w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 02-06-2017 r.
„Dostawa samojezdnego, spalinowego) ładowacza czołowego" w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o przetargu nr 523492-N-2017 z dnia 01-06-2017 r.


Zarszyn:„Dobudowa klatki schodowej do budynku internatu oraz budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu – etap końcowy.”
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 24-05-2017R


Ogłoszenie z dnia 24.05.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pt „Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych baristy, barmana i szkolenia Carvingu”

Ogłoszenie o przetargu nr 516310-N-2017 z dnia 24.05.2017 r.

„Dostawa samojezdnego, spalinowego) ładowacza czołowego" w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 18-05-2017ROgłoszenie z dnia 18.05.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:.„ Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 18-05-2017R


Ogłoszenie z dnia 18.05.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:.„ Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 15-05-2017ROgłoszenie z dnia 15.05.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat T ”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 15-05-2017R


Ogłoszenie z dnia 15.05.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko - ładowarki ”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 10-05-2017 r.
"Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 10-05-2017 r.
„Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09-05-2017 r.
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat T”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09-05-2017 r.
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 09-05-2017 r.
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych baristy, barmana i szkolenia Carvingu”

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 02.05.2017 r.

„Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych” w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
- Instruktor szkoleniowy

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 02.05.2017 r.
„Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych” w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 30.04.2017 r.
„Przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych baristy, barmana i szkolenia Carvingu” w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 30.04.2017 r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko - ładowarki w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś prioretytowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 30.04.2017 r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat, T w ramach projektu pn; " Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś prioretytowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie : 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Informacja z unieważnienia postępowania z dnia 25-04-2017r

Informacja z unieważnienia postępowania z dnia 25-04-2017r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 21-04-2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 13.04.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu usługi realizowanej w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie z dnia 2.01.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garaży na zaplecze dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu”.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 16.12.2016 r.
Uprzejmie informujemy o uniważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali – poligonu uprawowego do praktycznej nauki zawodu”.

Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) przekazuje w załączniku informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę hali – poligonu uprawowego do praktycznej nauki zawodu, które odbyło się w dniu 08.12.2016r. o godz.10:05.

Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje w załączniku informacje z otwarcia ofert na: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garaży na zaplecze dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu” odbyło się w dniu 08/12/2016 o godz. 10:05.

Sprostowanie
Sprostowanie z dnia 09.11.2016 r. dotyczące przetargu nieograniczonego na "Budowę hali – poligonu uprawowego do praktycznej nauki zawodu”. 

Ogłoszenie o przetargu nr 338269 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.
Ogłoszenie nr 338269 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.
Zarszyn: Budowa hali – poligonu uprawowego do praktycznej nauki zawodu.

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]