Nabór w roku szkolnym 2020/2021

  • 14 kwietnia 2011 22:09

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach

 

 ogłasza nabór w roku szkolnym 2020/2021 do:

 

Technikum prowadzącego kształcenie dla młodzieży w zawodach:
 
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
 
Nauka w technikum kończy się maturą i egzaminem zawodowym. Uczniowie mogą ubiegać się o wydanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim – EUROPASS.
 

Szkoły Branżowej I stopnia prowadzącej kształcenie dla młodzieży i dorosłych w zawodach:
 
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
KUCHARZ
 

Kursy kwalifikacyjne:
 
PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (kwalifikacja ROL.04.)
ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (kwalifikacja ROL.10.)
  
Wszystkie zawody zawarte w ofercie edukacyjnej szkoły kwalifikują absolwenta do prowadzenia gospodarstwa w rolnego w całej Unii Europejskiej, uprawniają do korzystania z programów pomocowych m. in. przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej, inwestycji w gospodarstwie rolnym, ułatwienie startu młodym rolnikom.
 
Uczniowie niektórych wymienionych zawodów mają prawo do bezpłatnego prawa jazdy kategorii B i T.
W naszej szkole istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w kraju i zagranicą: w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Szkocji. Szkoła organizuje różnego rodzaju kursy:
 - obsługi maszyn rolniczych tj. kombajnu zbożowego, prasy wysokiego stopnia zgniotu,
- spawacza, obsługi maszyn specjalnych, obsługi wózków widłowych,
- florystyczne, gotowania,
- obsługi specjalistycznych komputerowych programów wykorzystywanych w rolnictwie, projektowaniu terenów zieleni oraz w działalności gospodarczej.
 
Uczniowie mogą brać udział w wyjazdach tematycznych, m. in. Targi Polagra-Poznań, Targi maszyn rolniczych-Kielce, wycieczki krajowe i zagraniczne. Zdobywają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE.
 
Dla dojeżdżających
 
Uczniowie mają możliwość zamieszkania w INTERNACIE, w którym staramy się zapewnić optymalne warunki do nauki, odpoczynku i wszechstronnego rozwoju.
 Informacje ogólne:
- pokoje trzy osobowe w odremontowanym budynku obok szkoły,
- park, boisko do gry w piłkę nożną i siatkową,
- stołówkę z całodziennym wyżywieniem,
- sanitariaty i natryski,
- świetlica z TV SAT, DVD,
- pomieszczenia do nauki własnej,
- sala komputerowa z dostępem do Internetu (łącze radiowe),
- stała, całodobowa, profesjonalna opieka pedagogiczna.
 
Proponujemy:

- korzystanie z kompleksu sportowo- dydaktycznego, m. in.: nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej, pracowni specjalistycznych do nauki przedmiotów zawodowych;
- branie udziału w zajęciach dodatkowych m. in.: przeprowadzonych w bazie dydaktycznej do nauki hodowli i użytkowania koni: nauka jazdy konnej, nauka powożenia;
- uczestnictwo w kołach zainteresowań;
- wycieczki i wyjazdy studyjne;
- praktyki zagraniczne.

 

Pamiętaj, wybór szkoły średniej, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu nastolatka!