Samorząd Uczniowski

 „Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła" 

 

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach
 
                        PRZEWODNICZĄCY:  Hubert Kwolek
                     
                     ZASTĘPCA:                    Ewelina Łapaj
          
                    SKARBNIK:                    Agnieszka Hejnar
                    
                    SEKRETARZ:                 Ewelina Kmicińska
                   
                    CZŁONKOWIE:             Patryk Płoszaj
                                                             Mirosław Sieradzki
                                                             Patrycja Błażejowska
                                                             Dariusz Szatkowski
                                                             Karolina Ryniak
                                                             Paweł Urban
                                                          
 
                                                         
 
Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.
Cele szczegółowe:
 • pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i w sprawach dotyczących uczniów;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • troska o dobre imię szkoły;
 • dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu;
 • uzgadnianie z władzami szkolnymi ważniejszych przedsięwzięć;
 • wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich w rozwiązywaniu problemów dotyczących szkoły i środowiska uczniowskiego.
 
Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 
1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się co dwa lata, nie później niż do 31 października danego roku szkolnego.
2. Przeprowadza je Komisja wyborcza składająca się z 6 osób, uczniów najstarszych klas.
3. Prawo wybierania władz Samorządu ma każdy uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach oraz wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
4. Wybory do samorządu są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, wyznacza termin wyborów, czuwa nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej oraz głosowania, liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów.
6. Głosowanie dokonuje się poprzez postawienie na karcie głosowania znaku X przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny.
7. Kandydatami do władz Samorządu Szkolnego mogą być tylko ci uczniowie, którzy uzyskali rekomendację zespołu klasowego oraz wychowawcy klas.
8. Kandydaci biorą udział w kampanii wyborczej, która trwa dwa tygodnie przed wyborami. W trakcie kampanii odbywa się mityng wyborczy, na którym kandydaci są zobowiązani przedstawić swój program wyborczy.
9. W skład samorządu wchodzi 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Obejmują oni funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz czterech członków ( kolejno według liczby uzyskanych głosów), którzy będą liderami działających pod patronatem Samorządu Uczniowskiego sekcji (porządkowej, dyscyplinarnej, sportowej i artystycznej).
10. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa 2 lata.

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]